من لي غیرك

معجزه...

وقتی نا اروم هستین ودغدغه فکردی دارین و میخواین زمین و زمانو به هم ببافین و نمیتونین...

تا میتونین بگین بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم...

اصلا معجزه میکنه انگار....

می شود من بگویم خدایا
تو بگویی جان دل؟!
کلمات کلیدی
Designed By Erfan Powered by Bayan