من لي غیرك

میشه؟

بعد از کلی نوشتن و پاک کردن کلی حرف تو اینجا ختم کلام میخوام بگم که

احتیاج به دعا دارم...

 خیلی زیاد..

میشه؟

می شود من بگویم خدایا
تو بگویی جان دل؟!
کلمات کلیدی
Designed By Erfan Powered by Bayan